UAB Tvarkyba

2018 metams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis UAB „Tvarkyba” veiklos teritorijoje Šalčininkų rajono savivaldybėje – 2,06 kub. m gyventojui per mėnesį, nustatytas pagal atsiskaitymo už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 redakcija.

KONTAKTAI

Šalčininkų Tvarkyba