GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINYNAS NUO 2019 M. KOVO 1 D.

 

 Paslauga Nustatyta kaina, be PVM Subsidija Eur/m³
Mokama kaina, be PVM Mokama kaina, su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, bute 1.89 0,85 1.04 1.26
iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0.63 0,17 0,46 0,56
                                                  nuotekų tvarkymo 1,26 0,68 0,58 0,70
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, individualiame name 1.72 0,81 0.91 1.10
iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,57 0,17 0,40 0,48
                                                  nuotekų tvarkymo 1,15 0,64 0,51 0,62
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, abonentams
1.80 1.80 2,18
iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,65 0,65 0.79
                                                  nuotekų tvarkymo 1,15 1,15 1,39
Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo
paslaugos, bute    kai įrengtas apskaitos prietaisas 1.31 1,31 1.59
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 0,52 0,52 0.63
Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo
paslaugos, individualiame name  kai įrengtas apskaitos prietaisas 1,14 1,14 1,38
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 0,33 0,33 0,40
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų
aptarnavimo kaina abonentams 1.85 1.85 2,24
Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas daugiabučiame name, iš šio skaičiaus: 4.26 4.26 5.16
nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė 3,00 3,00 3.63
nuotekų tvarkymo 1,26 1,26 1,53
Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas individualiame name, iš šio skaičiaus: 4.15 4.15 5.02
nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė 3,00 3,00 3.63
nuotekų tvarkymo 1,15 1,15 1.39

Sprendimas dėl UAB ‘Tvarkyba’ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų

Sprendimas dėl UAB ‘Tvarkyba’ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų subsidijavimo

NUTARIMAS DĖL UAB„TVARKYBA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

SPRENDIMAS DĖL UAB TVARKYBA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO