GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINYNAS NUO 2018 M. KOVO 1 D.

 

 Paslauga VKEKK nustatyta kaina, be PVM
Subsidija Eur/m³
Mokama kaina, be PVM Mokama kaina, su PVM
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, bute 2,26 0,85 1,41 1,71
iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,81 0,17 0,64 0,774
                                                  nuotekų tvarkymo 1,45 0,68 0,77 0,932
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, individualiame name 2,09 0,81 1,28 1,55
iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,75 0,17 0,58 0,70
                                                  nuotekų tvarkymo 1,34 0,64 0,70 0,85
Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, abonentams
2,17 2,17 2,63
iš jų:                               geriamojo vandens tiekimo 0,83 0,83 1,004
                                                  nuotekų tvarkymo 1,34 1,34 1,621
Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo
paslaugos, bute    kai įrengtas apskaitos prietaisas 1,75 1,75 2,12
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 0,71 0,71 0,86
Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų aptarnavimo
paslaugos, individualiame name  kai įrengtas apskaitos prietaisas 1,52 1,52 1,84
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti 0,47 0,47 0,57
Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų
aptarnavimo kaina abonentams 2,46 2,46 2,98
Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas daugiabučiame name, iš šio skaičiaus: 5,27 5,27 6,38
nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė 3,82 3,82 4,622
nuotekų tvarkymo 1,45 1,45 1,755
Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas individualiame name, iš šio skaičiaus: 5,16 5,16 6,24
nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė 3,82 3,82 4,622
nuotekų tvarkymo 1,34 1,34 1,621

NUTARIMAS DĖL UAB„TVARKYBA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

SPRENDIMAS DĖL UAB TVARKYBA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO