Projekto vygdymas

UAB „Tvarkyba“ vykdo projektą „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šalčininkų rajone“, pagal kurį realizuojamos kelios veiklos. Projektas orientuotas į trijų veiklų realizavimą: nuotekų surinkimo tinklų statyba Šalčininkų mieste, vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų rekonstrukcija bei nuotekų valymo įrenginių statyba Baltojoje Vokėje, nuotekų valymo įrenginių statyba Jašiūnuose.

 Baltojoje Vokėje bus ne tik pastatyta nauja nuotekų valykla, bet ir rekonstruota apie 880 m vandens tiekimo ir apie 780 m nuotekų surinkimo tinklų. Baltosios Vokės vandentiekio ir nuotekų tinklai statyti 1957 metais ir yra gerokai nusidėvėję, dėl to dažnėja avarinių situacijų. Miestelyje viešąja vandens geriamojo tiekimo sistema naudojasi apie 83 proc. ir nuotekų tvarkymo sistema naudojasi apie 67 proc. miestelio gyventojų. Projekto vertė – apie 708 tūkst. eurų. Sutartis dėl Baltosios Vokės Vilniaus ir Naujosios gatvių vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcijos ir naujų nuotekų valymo įrenginių statybos pasirašyta su AB „Panevėžio statybos trestas“ ir jau prasidėjo statybos darbai.

                            Jašiūnuose viešąja nuotekų tvarkymo sistema naudojasi apie 50 proc. miestelio gyventojų, surenkamos nuotekos nukreipiamos į pasenusius valymo įrenginius. Naujus nuotekų valymo įrenginius planuojama statyti esamų įrenginių teritorijoje.   Kita projekto veikla – nauja nuotekų valykla Jašiūnuose, kurios vertė apie 436 tūkst. eurų. Jašiūnų nuotekų valymo įrenginius statys jungtinės veiklos dalyviai UAB „August ir Ko“ ir UAB „KRS“.

Šio projekto partnerė – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.