UAB„Tvarkyba“ kviečia iš šešėlio trauktis savavališkai prisijungusius ir už paslaugas nemokančius klientus

UAB „Tvarkyba“ skelbia akciją. Tris mėnesius – nuo šių metų birželio iki rugpjūčio  – gyventojai gali kreiptis ir pranešti apie savavališką prisijungimą prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklų. Gyventojams, dėl įvairių priežasčių tapusiems neteisėtais klientais, nebus taikomos sankcijos. Jie gaus visą reikalingą įmonės specialistų pagalbą, galės iškart teisėtai naudotis paslaugomis, o būtinus dokumentus galės susitvarkyti per metus.

            Nebaudžiami už padarytą nusižengimą gyventojai galės naudotis centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tvarkymo tinklais. Tikimasi, kad akcija leis patikslinti realiai aptarnaujamų klientų skaičių, o tai įmonei padės tinkamai planuoti tinklų plėtrą ir mažinti patiriamus nuostolius.

 Lietuvos teisės aktuose yra numatytas reikalavimas visiems vartotojams įrengti geriamojo (šalto) vandens apskaitos prietaisą (us).

UAB „Tvarkyba“ prašo, klientu sudaryti sąlygas pakeisti ir (ar) įrengti geriamojo (šalto) vandens apskaitos prietaisą (-us).

Taip pat, informuojame, kad jeigu nesudarysite sąlygų įrengti ar pakeisti geriamojo vandens skaitiklio savo bute ir (ar) name, mokestis už geriamąjį vandenį bus skaičiuojamas sumuojant mėnesinę pardavimo kainą bei vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos kainą, kuri bus skaičiuojama taikant dvigubą vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį vienam gyventojui.