SKELBIAMAS NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI UAB „TVARKYBA“ VEIKLOJE NAUDOTO TURTO PARDAVIMO VIEŠASIS PREKIŲ AUKCIONAS


UAB „Tvarkyba“ skelbia viešą pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo aukcioną, kuris įvyks 2020 m. spalio 22 d. 10.00 val. adresu: Vilniaus g.3A, Šalčininkai, tel. 8 380 51458, el. p.: tvarkyba@gmail.com

Minimalus kainos didinimo intervalas –10 procentų nuo pradinės turto kainos. Aukcionas laikomas neįvykusiu, jei jame užsiregistravo mažiau kaip du dalyviai.

Neįvykus pirmajam aukcionui dėl ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, antrasis aukcionas vyks š.m. spalio 29 d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Neparduoto ilgalaikio materialiojo turto pradinė kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 15 procentų nuo ankstesniame aukcione nustatytos pradinės kainos.

Neįvykus antrajam aukcionui dėl ilgalaikio materialiojo turto pardavimo, trečiasis aukcionas vyks š. m. lapkričio 5 d. 10:00 val. tuo pačiu adresu. Neparduoto ilgalaikio materialiojo turto pradinė kaina pakartotiniame aukcione bus mažinama 35 procentų nuo ankstesniame aukcione nustatytos pradinės kainos.

Atsakingas už technikos apžiūrą asmuo: mechanikas Anton Timoš, tel.: 8 60027 753, el. p.: tvarkyba@gmail.com,   už kompiuterinę techniką Artūr Voinič, tel. 8 683 40 810, el.p.: artur.voinic@stavrkyba.lt

Parduodamą turtą galima apžiūrėti adresu: Vilniaus g.3A, Šalčininkai, prieš pirmąjį aukcioną 2020 m. spalio 19 – 21 dienomis, prieš antrąjį – 2020 m. spalio 26 – 28 dienomis, prieš trečiąją aukcioną 2020 m. spalio 30 dienomis ir 2020 m. lapkričio 3 – 4 dienomis, nuo 08.00 val. iki 10.00 val. Būtina turėti asmens dokumentą ir apžiūros laiką iš anksto suderinti telefonais: 8 600 27 753 (dėl technikos apžiūros) ar  8 683 40 810 (dėl kompiuterių apžiūros).

Žiūrovų dalyvavimas negalimas.

Aukciono laimėtojas turi sumokėti pasiūlytą turto kainą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo privalo savo lėšomis išsivežti nupirktą turtą.

Aukciono dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą, vyks aukciono dienomis nuo 9.30 val. iki 9.50 val.

Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima.

Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti, pardavimo viešuose prekių aukcionuose taisyklės bei kita informacija susijusi su aukciono vykdymu pateikta www.stvarkyba.lt

Be kategorijos

Comments are disabled.