Daugiabučių namų administravimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalimi, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 ,,Dėl Bendrojo naudojimo administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 23 punktais, informuojame, kad Šalčininkų  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. DĮV-1189 ,,Dėl UAB ,,TVARKYBA“ skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“, daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams neįsteigusiems gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudarius jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduota arba nutraukta jungtinės veiklos sutartis yra paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius – UAB ,,TVARKYBA“, esanti adresu: Vilniaus g. 3A, LT-17102 Šalčininkai.

Kontaktai: tel. +370 676 25 828, el. paštas info@stvarkyba.lt

Pastabos

Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį.

Butų ir kitų patalpų savininkai visais atvejais balsų dauguma turi teisę priimti sprendimą pakeisti bendrojo naudojimo objektų administratorių ir nesuėjus penkerių metų terminui arba sustabdyti jo įgaliojimus įsteigiant gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendriją ar sudarant jungtinės veiklos sutartį.

Administratoriaus skyrimą ir veiklą reglamentuojantys teisės aktai:

Administruojami daugiabučiai namai:

Šalčininkų m.

 1. A. Mickevičiaus g. 1A
 2. A. Mickevičiaus g. 4
 3. A. Mickevičiaus g. 7
 4. A. Mickevičiaus g. 8
 5. A. Mickevičiaus g. 12
 6. A. Mickevičiaus g. 15
 7. A. Mickevičiaus g. 16
 8. A. Mickevičiaus g. 18
 9. A. Mickevičiaus g. 24
 10. A. Mickevičiaus g. 30
 11. J. Sniadeckio g. 10
 12. J. Sniadeckio g.18
 13. J. Sniadeckio g. 18
 14. J. Sniadeckio g. 21
 15. J. Sniadeckio g. 22
 16. J. Sniadeckio g. 23
 17. J. Sniadeckio g. 24
 18. J. Sniadeckio g. 27
 19. J. Sniadeckio g. 32
 20. Mokyklos g. 2
 21. Mokyklos g. 4
 22. Mokyklos g. 17
 23. Mokyklos g. 22
 24. Mokyklos g. 23
 25. Mokyklos g. 27
 26. Naujoji g. 2
 27. Naujoji g. 3
 28. Naujoji g. 6
 29. Naujoji g. 7
 30. Naujoji g. 10
 31. Naujoji g. 12
 32. Nepriklausomybės g. 13
 33. Nepriklausomybės g. 17
 34. Nepriklausomybės g. 20
 35. Nepriklausomybės g. 28
 36. Plento g. 1A
 37. Plento g. 1B
 38. Plento g. 3B
 39. Plento g. 4
 40. Plento g. 6
 41. Saulės g. 11
 42. Sodų g. 7
 43. Spalio 25-osios g. 1
 44. Spalio 25-osios g. 4
 45. Spalio 25-osios g. 6
 46. Spalio 25-osios g. 8
 47. Spalio 25-osios g. 10
 48. Šalčios skg. 5
 49. Šalčios skg. 6
 50. Šalčios skg. 8
 51. Šalčios skg. 12
 52. Šalčios skg. 14
 53. Užupio g. 1
 54. Užupio g. 5
 55. Užupio g. 8A
 56. Vilniaus g. 9A
 57. Vilniaus g. 11
 58. Vilniaus g. 15A
 59. Vilniaus g. 17
 60. Vilniaus g. 24
 61. Vilniaus g. 25
 62. Vilniaus g. 26
 63. Vilniaus g. 26A
 64. Vilniaus g. 26B
 65. Vilniaus g. 32
 66. Vilniaus g. 35
 67. Vilniaus g. 45
 68. Vilniaus g. 65
 69. Vytauto g. 7
 70. Vytauto g. 8
 71. Vytauto g. 22
 72. Vytauto g. 22A
 73. Vytauto g. 29
 74. Vytauto g. 30
 75. Vytauto g. 31
 76. Vytauto g. 32
 77. Vytauto g. 33
 78. Vytauto g. 34
 79. Vytauto g. 38
 80. Žalioji g. 1
 81. Žalioji g. 1A
 82. Žalioji g. 2
 83. Žalioji g. 4A
 84. Žalioji g. 5
 85. Žalioji g. 7
 86. Žalioji g. 9
 87. Žalioji g. 16