Daugiabučio namo Gegužės a. 10, Eišiškės atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano viešasis svarstymas

ATNAUJINTA 2021-11-23 09:23

2021 m. gruodžio 9 d. 16:00 Eišiškių seniūnijos pastate (Gegužės a. 19, Eišiškės) įvyks daugiabučio namo investicijų plano viešasis aptarimas.

Investicijų planas – tai pagrindinis dokumentas, pagal kurį bus atliekama namo renovacija.

Prašome aktyviai dalyvauti ir iki 2021 m. gruodžio 9 d. 15.00 val pateikti savo klausimus ir pasiūlymus žiemiau nurodytoje anketoje.

Su parengtu pirminiu daugiabučio namo investicijų planu galite susipažinti čia:Atkreipiame dėmesį:

Į investicijų plano apimtį įeina du paketai – I ir II. Pristatymo metu gyventojai bus supažindinti su kiekvieno paketo apimtimi. Galima bus papildyti/pakeisti paketo priemones, aptarti priemonių apimtys. Vėliau pagal paruoštą investicinį planą bus organizuotas balsavimas dėl paketo pasirinkimo ir pritarimo renovacijai.

I paketas – po renovacijos turi būti pasiekta ne mažesnė nei C pastato energinio naudingumo klasė ir sumažintos šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

II paketas – pagal šią dieną galiojančia tvarką turi atitikti ne mažesne negu B pastato energinio naudingumo klasę, todėl į II paketo apimtį įeina daugiau premonių, dėl ko padidėja investicijų kaina.

Gyventojai pasirenka vieną iš dviejų paketų, už kurį galutinai turės galimybę prabalsuoti.


Dėl papildomos informacijos galite kreiptis žemiau esančiais kontaktais:

  1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyrius, vyr. specialistas Pavel Savel, 203 kab., tel. (8 665) 93 983, pavel.savel@salcininkai.lt
  2. UAB „Tvarkyba“ inžinierius Artūr Voinič, tel. (8 683) 40 810, artur.voinic@stvarkyba.lt

Investicijų plano užsakovas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Investicijų plano rengėjas: Kęstutis Keliuotis