Daugiabučio namo Naujoji g. 4, Šalčininkai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano viešasis svarstymas

ATNAUJINTA 2023-02-27 10:09

2023 m. kovo 13 d. 18:30 prie daugiabučio namo Naujoji g. 4, Šalčininkai įvyks daugiabučio namo investicijų plano viešasis aptarimas.

Investicijų planas – tai pagrindinis dokumentas, pagal kurį bus atliekama namo renovacija.

Prašome aktyviai dalyvauti ir iki 2023 m. kovo 13 d. 17.00 val pateikti savo klausimus ir pasiūlymus žiemiau nurodytoje anketoje.

Su parengtu pirminiu daugiabučio namo investicijų planu galite susipažinti čia:Atkreipiame dėmesį:

Į investicijų plano apimtį įeina du paketai – I ir II. Pristatymo metu gyventojai bus supažindinti su kiekvieno paketo apimtimi. Galima bus papildyti/pakeisti paketo priemones, aptarti priemonių apimtys. Vėliau pagal paruoštą investicinį planą bus organizuotas balsavimas dėl paketo pasirinkimo ir pritarimo renovacijai.

I paketas – po renovacijos turi būti pasiekta ne mažesnė nei C pastato energinio naudingumo klasė ir sumažintos šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

II paketas – pagal šią dieną galiojančia tvarką turi atitikti ne mažesne negu B pastato energinio naudingumo klasę, todėl į II paketo apimtį įeina daugiau premonių, dėl ko padidėja investicijų kaina.

Gyventojai pasirenka vieną iš dviejų paketų, už kurį galutinai turės galimybę prabalsuoti.


Dėl papildomos informacijos galite kreiptis žemiau esančiais kontaktais:

  1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyrius, vyr. specialistas Pavel Savel, 203 kab., tel. (8 665) 93 983, pavel.savel@salcininkai.lt
  2. UAB „Tvarkyba“ inžinierius Artūr Voinič, tel. (8 683) 40 810, artur.voinic@stvarkyba.lt

Investicijų plano užsakovas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Investicijų plano rengėjas: UAB “Stogų panorama”