BUITINIŲ NUOTEKŲ KOKYBĖ

Vandens tyrimų laboratorijos veikla apima geriamojo vandens, nuotekų, paviršinio vandens, nuotekų dumblo, grunto ir lietaus nuotekų tyrimus. Laboratorija vykdydama savo veiklą privalo vadovautis LST EN ISO 17025:2007 standartu, HN 24:2003, atskirų metodų LST EN ISO standartais ir patvirtintais LAND.
Laboratorijoje tiriamos geriamas vanduo ir nuotekos.
UAB „Tvarkyba“ geriamojo vandens ir nuotekų tyrimus atlieka UAB „Ekometrija“ akredituota laboratorija.