2017 metais UAB “Tvarkyba” nuotekų valykloje išvalyta 57,1 tūkst.m3  nuotekų.

 


Valymo procesas

Valymo įrenginiuose pagal BDS7 rodiklį nuotekų išvalymo efektas 2017 metais sudarė 98,78 %.

Nuotekų valymas – tai veiksmų kompleksas, skirtas pašalinti buitinius ir pramoninius nešvarumus iš vandens, kuris vėliau patenka į vandens telkinius. Gamta šiuo metu išgyveną krizę, kuri yra neatsakingo resursų eikvojimo pasekmė, pakeitusi tiek aplinką, tiek atmosferą. Geriamojo vandens suvartojimas kasmet auga, o atsargos – senka. Įvairių valymo priemonių ir kitos buitinės chemijos naudojimas stipriai teršia vandenį miestuose, tai apsunkina nuotekų valymą. Nuotekose atsiranda daug teršalų – tiek mechaninių komponentų, tiek sudėtingų cheminių junginių, todėl nuotekų valymas – tai sudėtinga, kompleksiška užduotis, reikalaujanti gero proceso išmanymo ir visų sanitarinių normų besilaikymo.

Nuotekų tyrimo protokolai 2019 m.