Daugiabučio namo Spalio 25-osios g. 10, Šalčininkai atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano viešasis svarstymas

ATNAUJINTA 2023-11-15 16:09

2023 m. lapkričio 30 d. 16:00 val. prie daugiabučio namo Spalio 25-osios g. 10, Šalčininkai įvyks daugiabučio namo investicijų plano viešasis aptarimas.

Investicijų planas – tai pagrindinis dokumentas, pagal kurį bus atliekama namo renovacija.

Prašome aktyviai dalyvauti ir iki 2023 m. lapkričio 30 d. 14:00 val. pateikti savo klausimus ir pasiūlymus žiemiau nurodytoje anketoje.
Su parengtu pirminiu daugiabučio namo investicijų planu galite susipažinti čia:Atkreipiame dėmesį:

Į investicijų plano apimtį įeina du paketai – I ir II. Pristatymo metu gyventojai bus supažindinti su kiekvieno paketo apimtimi. Galima bus papildyti/pakeisti paketo priemones, aptarti priemonių apimtys. Vėliau pagal paruoštą investicinį planą bus organizuotas balsavimas dėl paketo pasirinkimo ir pritarimo renovacijai.

I ir II paketas – namui po renovacijos, pagal šią dieną galiojančia tvarką, turi būti pasiekta ne mažesnė nei A pastato energinio naudingumo klasė ir sumažintos šiluminės energijos sąnaudos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su sąnaudomis iki atnaujinimo projekto įgyvendinimo.

Gyventojai pasirenka vieną iš dviejų paketų, už kurį galutinai turės galimybę prabalsuoti.


Dėl papildomos informacijos galite kreiptis žemiau esančiais kontaktais:

  1. Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir architektūros skyrius, vyriausiasis specialistas Pavel Savel, tel. +370 665 93 983, pavel.savel@salcininkai.lt
  2. UAB „Tvarkyba“ inžinierius Viačeslav Govin, tel. +370 604 61 701, viaceslav.govin@stvarkyba.lt

Investicijų plano užsakovas: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Investicijų plano rengėjas: MB Mėtija