SUTARČIŲ SUDARYMAS

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis sudaroma atsiuntus reikalingus dokumentus (skenuotus / fotografuotus) el. paštu info@stvarkyba.lt, paštu arba atvykus į UAB “Tvarkyba”, adresu: Vilniaus g. 3A, Šalčininkai.


Individualių namų savininkams sudarant sutartį reikalingi šie dokumentai:

 • nuosavybės teisę į namą patvirtinantys dokumentai;
 • namo dalies planas;
 • nuosavybės teisę į žemės sklypą patvirtinantys dokumentai ir žemės sklypo planas;
 • seniūnijos pažyma* apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas (pasirašomas su būsto pardavėju / buvusiu savininku).

Butų savininkams sudarant sutartį reikalingi šie dokumentai:

 • nuosavybės teisę į butą patvirtinantys dokumentai;
 • seniūnijos pažyma* apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis;
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas (pasirašomas su būsto pardavėju / buvusiu savininku).
 • Apskaitos prietaisų rodmenų suderinimo aktas

*Pažyma privaloma individualių apskaitos prietaisų neturintiems klientams, kuriems suvartoto geriamojo vandens ir nuotekų kiekis skaičiuojamas taikant vidutinį savivaldybėje suvartojamojo geriamojo vandens kiekį.
Klientas, turintis įrengtą individualų vandens apskaitos prietaisą, pažymą gali atsiųsti el. p. info@stvarkyba.lt , tačiau turi nurodyti gyvenančių asmenų kiekį name.