GERIAMOJO VANDENS KOKYBĖ

Vandens tyrimų laboratorijos veikla apima geriamojo vandens, nuotekų, paviršinio vandens, nuotekų dumblo, grunto ir lietaus nuotekų tyrimus. Laboratorija vykdydama savo veiklą privalo vadovautis LST EN ISO 17025:2007 standartu, HN 24:2003, atskirų metodų LST EN ISO standartais ir patvirtintais LAND.
Laboratorijoje tiriamos geriamas vanduo ir nuotekos.
UAB „Tvarkyba“ geriamojo vandens ir nuotekų tyrimus atlieka UAB „Ekometrija“ akredituota laboratorija.

Tyrimų protokolai

Tyrimų protokolai 2019 metų