Bendrovės pavadinimas Uždaroji akcinė bendrovė „Tvarkyba “
Įstatinis kapitalas 486 383
Buveinės adresas Vilniaus  g. 3A  Šalčininkai LT-17102
Telefonas (0- 380) 51458
Faksas (0- 380) 51478
Elektroninis paštas info@stvarkyba.lt
Teisinė – organizacinė forma Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data 1995 m. liepos 31 d
Registravimo numeris 012718
Įmonės registro kodas 174907725
PVM kodas LT749077219

Bendrovės steigėjas ir akcininkas – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. Bendrovės valdymo struktūrą sudaro visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir administracijos vadovas.

UAB ,,Tvarkyba” – vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo, eksploatacijos, miesto tvarkymo ir kitas paslaugas teikianti bendrovė.

Pagrindiniai bendrovės veiklos tikslai – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms, organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai. Šiuo metu bendrovėje dirba 24 darbuotojas.

Įmonės misija:

  • Savo abonentams teikti efektyviausiai jų poreikius atitinkančias paslaugas, sukuriančias geresnę gyvenimo kokybę;
  • Kvalifikuotiems, karjeros siekiantiems darbuotojams suteikti profesinio ir asmeninio tobulėjimo galimybes;
  • Paslaugų sektoriuje diegti etiškos ir skaidrios veiklos principus;
  • Tiekti geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas Šalčininkų rajono, Akmenynės, Baltosios Vokės, Gerviškių, Jašiūnų, Poškonių, Šalčininkų ir Turgelių seniūnijų miestelių ir kaimų gyventojams, įmonėms, organizacijoms;

Įmonės veiklos kryptys:

  • Patikimai aprūpinti vartotojus geros kokybės geriamuoju vandeniu, vandeniu ir gerinti ekologinę būklę, surenkant ir išvalant nuotekas.
  • Darbuotojų darbo kokybės ir sąlygų gerinimas;
  • Bedrovės finansinis stabilumas;
  • Bendrovės veiklos plėtra.

Bendrovės paslaugomis naudojasi apie 4 tūkst. Šalčininkų rajono gyventojų ir 100 Šalčininkų savivaldybėje esančios įmonės. Vanduo teikiamas iš  21 vandenvietės, kuriose vidutiniškai per metus išgauna apie 120 tūkst.m³ geriamojo vandens, nuotekų valyklose išvaloma – apie 60 tūkst. m3., nuotekų šalinimui užtikrinti įrengta 10 perpumpavimo stočių, nuotekos valomos 6  valymo įrenginiuose.