UAB “Tvarkyba“ yra perkančioji organizacija, pirkimus vykdanti vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo ir įmonės mažos vertės pirkimų tvarkos aprašų nustatyta tvarka.
Informacija apie bendrovės vykdomus pirkimus skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai” ir bendrovės interneto svetainėje.
UAB “Tvarkyba” siekia skatinti konkurenciją, inovacijas bei skaidrių ir efektyvių pirkimų vykdymą mažiausiomis sąnaudomis, siekdama įsigyti labiausiai bendrovės poreikius atitinkančius prekes, paslaugas ir darbus. Todėl kviečiame tiekėjus aktyviai dalyvauti skelbiamuose pirkimuose. Skatiname tiekėjus teikti pastabas ir pasiūlymus dėl skelbiamų techninių specifikacijų. Bendrovė, gavusi pastabas ir pasiūlymus dėl paskelbto techninės specifikacijos projekto, visada atidžiai išnagrinėja ir juos įvertina.

UAB Tvarkyba mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas