Remdamiesi atsakingumo, atvirumo ir aktyvumo principais, siekiame užtikrinti kokybiškas paslaugas, gerą klientų aptarnavimą ir kurti tvarią vidinę įmonės kultūrą. Savo veikloje siekiame aukštų sąžiningumo, moralės bei skaidrumo standartų, todėl griežtai pasisakome prieš bet kokias korupcijos apraiškas.

Įmonė savo veikloje vadovaujasi Etikos kodeksu, Antikorupcijos principų sąvadu, Privačių interesų deklaravimo bei Konfidencialios informacijos valdymo taisyklėmis. Jų laikymąsi užtikrina ir kontroliuoja Prevencijos skyrius.

Kviečiame Jus pranešti apie pastebėtus pažeidimus ar įtarimą keliančius atvejus mūsų nurodytas kontaktais.