GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINYNAS NUO 2019 M. KOVO 1 D.

Paslaugos pavadinimas                                                                                                                     Kaina, Eur
su PVM

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina, bute  (už 1 kub.m)                              2,29
iš jų: geriamojo vandens tiekimo                                                                                                         0,76
nuotekų tvarkymo                                                                                                                                   1,53

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina,                                                               2,08
individualiame name (už 1 kub.m)
iš jų: geriamojo vandens tiekimo                                                                                                        0,69
nuotekų tvarkymo                                                                                                                                  1,39

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina,                                                              2,18
abonentams (už 1 kub.m)
iš jų: geriamojo vandens tiekimo                                                                                                       0,79
nuotekų tvarkymo                                                                                                                                 1,39

Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų
aptarnavimo paslaugos, bute kai įrengtas apskaitos prietaisas                                                  1,59
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti                                                         0,63

Atsiskaitomųjų apskaitos priežiūros ir vartotojų
aptarnavimo paslaugos, individualiame name kai įrengtas apskaitos prietaisas                   1,38
kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti                                                        0,40

Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir vartotojų
aptarnavimo kaina abonentams                                                                                                       2,24

Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas daugiabučiame name, iš šio skaičiaus:  (už 1 kub.m)                                                                                                            5,16
nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė                                                     3,63
nuotekų tvarkymo                                                                                                                                1,53
Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė ir nuotekų tvarkymas individualiame name, iš šio skaičiaus: (už 1 kub.m)                                                                                                             5,02
nuotekų transportavimas asenizacijos transporto priemonė                                                     3,63
nuotekų tvarkymo                                                                                                                                1,32

 sprendimas 2020 02 13 Nr.T-269 įsigalioja nuo 2020 04 01

Sprendimas dėl UAB ‘Tvarkyba’ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų

Sprendimas dėl UAB ‘Tvarkyba’ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų subsidijavimo

NUTARIMAS DĖL UAB„TVARKYBA“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ VIENAŠALIŠKO NUSTATYMO

SPRENDIMAS DĖL UAB TVARKYBA GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ SUBSIDIJAVIMO