Informacija dėl tinklų statybos ir pridavimo teikiama tel. 8 380 51458.
Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba
1. Statant vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, šių darbų etapų priėmimui privaloma kviesti UAB „Tvarkyba” atstovą:
o Prijungimui prie jau veikiančių lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų;
o Vamzdyno hidraulinio bandymo priėmimui;
o Vandentiekio vamzdyno praplovimo priėmimui;
o Gaisrinių hidrantų priėmimui;
o Vandens apskaitos mazgo priėmimui.
2. Vandentiekio ir nuotekų tinklų, įrenginių bei apskaitos mazgų priėmimo naudoti tikslas yra patikrinti jų atitikimą projektams, normatyvinių statybos techninių dokumentų ir aplinkos apsaugos reikalavimams, galimybes saugiai naudoti vandentiekio ir nuotekų tinklus bei įrenginius, užtikrinti tiekiamo vandens nekenksmingumą žmonių sveikatai.
3. Naudoti nepriimtus vandentiekio ir nuotekų tinklus draudžiama ir užtraukia įstatymais numatytą atsakomybę.
4. Vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos techninę dokumentaciją priėmimui pateikia Statytojas kartu su Rangovu.
5. Vandentiekio ir nuotekų tinklai priimami naudoti tik atlikus visus projekte numatytus darbus, pagal išduotas technines sąlygas, atlikus paklotų vamzdynų bandymus, turint geodezines nuotraukas, aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą.
6. Visų UAB „Tvarkyba“ aptarnaujamų teritorijų statomų ir rekonstruojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų, numatytų prijungti prie centralizuoto vandentiekio ir nuotekų tinklų, priėmime dalyvauja UAB „Tvarkyba” atstovai, kurie į objektą iškviečiami aukščiau nurodytu kontaktiniu telefonu.
Naujų objektų vandentiekio ir nuotekų tinklų priėmimas
Priimant naudoti pastatytus ar rekonstruotus vandentiekio ir nuotekų tinklus, įrenginius bei apskaitos mazgus statytojas privalo pateikti šiuos dokumentus:
o Prijungimo sąlygas;
o Vandentiekio ir nuotekų tinklų prijungimo prie centralizuotų tinklų projektą;
o Statybos leidimą ar pritarimą;
o Vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinės nuotraukos;
o Dengtų darbų aktus;
o Naudotų medžiagų, konstrukcijų ir įrenginių techninius pasus ir (arba) sertifikatus;
o Vamzdyno hidraulinio išbandymo aktus;
o Vamzdyno praplovimo aktus;
o Vandens kokybės laboratorinės analizės išvadas;
o Vandens apskaitos prietaiso pasą;
o Aktą apie gaisrinio hidranto pridavimą.

Prisijungimo sąlygų išdavimas

Prašymas dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prisijungimo sąlygoms gauti

Prašymas dėl vandens tiekimo želdinių laistymui prisijungimo sąlygoms gauti

Prašymas privesti tinklus iki sklypo ribos

Vandens skaitiklių patikra

Vandens tiekimo ir( ar) nuotekų tvarkymo sutarčių sudarymas