PRISIJUNGIMO SĄLYGŲ IŠDAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Bendra informacija
Informuojame, kad klientai aptarnaujami UAB „Tvarkyba“ Vilniaus g. 3A, Šalčininkai. Klientų aptarnavimo tel. 8 38051458.
Prašymus pasirašytus elektroniniu parašu galite pateikti ir elektroniniu paštu info@stvarkyba.lt (žemiau yra pateiktos prašymų formos *.doc, *.odt bei *.pdf formatu).
Prisijungimo sąlygas, atsakymus į pateiktas konsultavimo užklausas galite gauti/atsiimti Jums patogiu būdu:
Atsiimti Vilniaus g. 3A, Šalčininkai ar elektroniniu paštu.

Norintiems prisijungti prie centralizuotų miesto vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų

Norintiems įsivesti vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklus privaloma gauti prisijungimo sąlygas statinių prijungimui prie centralizuotų tinklų arba tiesti vietinius, jeigu tokia galimybė yra numatyta teritorijų planavimo dokumentuose.
Su prašymu prisijungimo sąlygoms gauti pateikiami dokumentai (kopijos):
* Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
* Žemės sklypo planas;
* Duomenys apie statinį (aukštų planai, kai prijungiamas esamas pastatas);
* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
* Statinių išdėstymo planas;
* Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
Topografinė nuotrauka;
Projektiniai pasiūlymai (jeigu jie buvo rengti);
* Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.
Pastabos: * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Norintiems įsirengti atskirą skaitiklį želdinių laistymui
Kodėl verta? Todėl, kad mokate tik už patiektą geriamos kokybės vandenį ir nemokate už nuotekų tvarkymą*.
Pastaba: * – yra papildomų sąlygų sistemos įrengimui.

Su prašymu įsirengti atskirą vandens skaitiklį želdinių laistymui pateikiami dokumentai (kopijos):
* Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
* Žemės sklypo planas;
* Duomenys apie statinį (aukštų planai);
* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
* Statinių išdėstymo planas;
* Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
* Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.
Pastabos: * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Prašantiems privesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos

Informuojame, kad dėl tinklų įrengimo procedūrų (techninių sąlygų išėmimo, projektavimo darbų, rangos darbų bei pridavimo) darbai yra atliekami 1-2 metų bėgyje.

Su prašymu nutiesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos pateikiami dokumentai (kopijos):
* Juridinių asmenų registro išrašas (juridiniam asmeniui);
* Žemės sklypo planas su ties sklypo riba pažymėta pageidaujama vandentiekio prievado ir (ar) nuotekų išvado vieta;
* Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie Nekilnojamojo turto registre įregistruotus statinius ir žemės sklypą;
* Statinio ir žemės sklypo bendraturčių raštiškas sutikimas (jei reikalingas);
Topografinė nuotrauka;
* Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo.
Pastabos: * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Prašantiems informacijos apie preliminarias galimybes prisijungti prie centralizuotų tinklų ar iškilus kitiems techniniams klausimams

Prašymus pateikusiems asmenims suteikiame preliminarią informaciją apie galimybę prisijungti prie centralizuotų vandentiekio, buitinių ir (ar) lietaus nuotekų tinklų tam tikru nurodytu adresu. Atsakyme pateikiame preliminarias prisijungimo vietas bei pagrindinius esamo tinklo parametrus.

Papildomai teikiame informaciją kitais techniniais klausimais.

Su prašymu pateikti informaciją apie preliminarias galimybes prisijungti prie centralizuotų tinklų ar kitais techniniais klausimais pateikiami dokumentai (kopijos):
• Įgaliojimas, jeigu prašymą teikia ne Užsakovas, o įgaliotas asmuo;
• Kiti su prašymu/užklausa susiję dokumentai.
Pastabos: * – privalomi dokumentai. Už pateiktų dokumentų kopijų tikrumą atsako pareiškėjas.

Prašymų formos

1. Prisijungimo prie miesto vandentiekio, buitinių nuotekų tinklų sąlygų išdavimui

Prašymas dėl vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo prisijungimo sąlygoms gauti
2. Įsirengti atskirą skaitiklį želdinių laistymui

Prašymas dėl vandens tiekimo želdinių laistymui prisijungimo sąlygoms gauti
3. Privesti vandentiekio ir (ar) buitinių nuotekų tinklus iki sklypo ribos

Prašymas privesti tinklus iki sklypo ribos

Pastaba: prašymuose privaloma nurodyti kontaktinį telefoną, kuriuo būtų galima susisiekti iškilus klausimams.

Užsakovo veiksmai gavus prisijungimo sąlygas
Gavus iš UAB „Tvarkyba” prisijungimo sąlygas, reikia kreiptis į atestuotą projektuotoją dėl projekto parengimo pagal prisijungimo sąlygų reikalavimus. Projektas gali būti rengiamas vienu etapu – techninis-darbo projektas, arba dviem etapais – techninis ir darbo projektas. Parengus projektą būtina išimti statybą leidžiantį dokumentą.
Turint projektą (techninį-darbo arba techninį ir darbo (privalomas, kai projektas rengiamas dviem etapais)) bei statybą leidžiantį dokumentą jau galima kreiptis į atestuotą statybinę organizaciją dėl vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos. Platesnę informaciją apie privalomas procedūras statybai ir jų pridavimui rasite mūsų internetiniame puslapyje www.stvarkyba.lt, skiltyje „Naujų objektų vandentiekio, nuotekų tinklų statyba ir priėmimas”.