ŠALČIOS SKG. 14, ŠALČININKAI

Pranešimas apie susirinkimą

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio 1 dalimi, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 ,,Dėl Bendrojo naudojimo administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 23 punktais  bei Šalčininkų  rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. DĮV-1189 ,,Dėl UAB ,,TVARKYBA“ skyrimo daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administratoriumi“, daugiabučiui gyvenamajam namui, adresu: Šalčios skg. 14, Šalčininkai, paskirtas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės objektų administratorius UAB „Tvarkyba“.

Vadovaudamasis Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais,  patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu Nr. 831, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsniu, bendrojo naudojimo objekto administratorius UAB „Tvarkyba“ šaukia butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimą.

Susirinkimo data ir vieta: 2022 m. spalio 27 d. 18 val. 00 min. prie daugiabučio namo laiptinės (Šalčios skg. 14, Šalčininkai).

Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
  2. Informavimas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus paskyrimo.
  3. Daugiabučio namo bendrosios nuosavybės administravimo darbų sąrašo pristatymas.
  4. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotojo atstovo išrinkimas.
  5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto mėnesinio administravimo tarifo pristatymas.
  6. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objekto mėnesinio techninės priežiūros tarifo pristatymas.
  7. Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, minimalaus kaupiamosios įmokos tarifo pristatymas ir patvirtinimas.
  8. Kaupiamųjų lėšų poreikio nustatymas, įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų poreikį, pagrįstą privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais (vadovaujantis tuo, bus parengtas ilgalaikis darbų planas).

Susirinkimo organizatorius: administratorius UAB „TVARKYBA“